آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usجشنواره تخصصی قهوه ایرانhttp://besi.co/exhibitions/view/586http://besi.co/exhibitions/view/586<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >جشنواره تخصصی قهوه ایران&nbsp; از تاریخ 22&nbsp; الی 28 شهریور ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0430دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نانhttp://besi.co/exhibitions/view/564http://besi.co/exhibitions/view/564<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان&nbsp; از تاریخ 22 الی 25شهریورماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0430هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایرانhttp://besi.co/exhibitions/view/563http://besi.co/exhibitions/view/563<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >هجدهمین&nbsp; نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکوئیت,شیرینی و شکلات&nbsp; از تاریخ 22 الی 25 شهریورماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0430یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/562http://besi.co/exhibitions/view/562<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >یازدهمین نمایشگاه بین المللی امواع کف پوش,موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته&nbsp; از تاریخ 22 الی 25شهریورماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0430سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستیhttp://besi.co/exhibitions/view/561http://besi.co/exhibitions/view/561<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی&nbsp; از تاریخ 3 الی 9شهریورماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sun, 25 Aug 2019 00:00:00 +0430بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایرانhttp://besi.co/exhibitions/view/560http://besi.co/exhibitions/view/560<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران&nbsp; از تاریخ 3 الی 9شهریورماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Sun, 25 Aug 2019 00:00:00 +0430جشن هنر بانوان ایران زمینhttp://besi.co/exhibitions/view/585http://besi.co/exhibitions/view/585<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >جشن هنر بانوان ایران زمین از تاریخ 24&nbsp; الی 27 مرداد ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div>َ</div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 15 Aug 2019 00:00:00 +0430چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایرhttp://besi.co/exhibitions/view/559http://besi.co/exhibitions/view/559<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر&nbsp; از تاریخ 24 الی 27 مرداد ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 15 Aug 2019 00:00:00 +0430دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودکhttp://besi.co/exhibitions/view/558http://besi.co/exhibitions/view/558<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >دهمین نمایشگاه بین المللی مادر,نوزاد و کودک&nbsp; از تاریخ 24 الی 27 مرداد ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 15 Aug 2019 00:00:00 +0430هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابستهhttp://besi.co/exhibitions/view/557http://besi.co/exhibitions/view/557<div class="wrap home" ><div class="exhibitions view" ><h4 >هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام,طیور و صنایع وابسته&nbsp; از تاریخ 24 الی 27مرداد ماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p></div></div><p>َ</p><div class="clear" >&nbsp;</div><div class="footer" >&nbsp;</div>Thu, 15 Aug 2019 00:00:00 +0430