آخرین نمایشگاه هاhttp://besi.co/آخرین نمایشگاه های ثبت شدهen-usبیست و سومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) http://besi.co/exhibitions/view/451http://besi.co/exhibitions/view/451<h4 >بیست و سومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک <span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 19 الی 22 تیر ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0430نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه http://besi.co/exhibitions/view/450http://besi.co/exhibitions/view/450<h4 >نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 19 الی 22 تیر ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0430ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته http://besi.co/exhibitions/view/449http://besi.co/exhibitions/view/449<h4 >ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 19 الی 22 تیر ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0430یست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی http://besi.co/exhibitions/view/448http://besi.co/exhibitions/view/448<h4 >یست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 9 الی 12 تیر ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0430پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخرhttp://besi.co/exhibitions/view/447http://besi.co/exhibitions/view/447<h4 >پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر<span > </span>با حضور تعداد زیادی از شرکتهای معتبر از تاریخ&nbsp; 9 الی 12 تیر ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران بر گزار می گردد.</h4><h2 ><span >نقشه نمایشگاه بین المللی تهران</span></h2><p >&nbsp;</p><p ><br /></p>Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0430